Artykuły

Kliniczne studium nad TheraBreath

2009-11-01 16:23
Kliczniczne studium nad TetroBreath (TheraBreath) Przedstawione 20 sierpnia 1999 roku w UCLA (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles) przy 4. Międzynarodowej Konferencji nt. nieświeżego oddech Efekty utleniania produktów TetroBreath na grupie Pacjentów z problemem nieświeżego oddechu –...
Cały artykuł

Badania skuteczności preparatów TheraBreath

2009-10-08 20:07
Jednostka badawcza: Essex Clinical testing of Verona Nr bdania: NJ-04/2006 Opis pierwszego badania: Badanie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem Halimetru – urządzenia do pomiaru stężenia lotnych związków siarki (ang. Volatile Sulfur Compounds) w jamie ustnej człowieka. Dzięki niemu...
Cały artykuł