Badania skuteczności preparatów TheraBreath

2009-10-08 20:07

Jednostka badawcza: Essex Clinical testing of Verona

Nr bdania:
NJ-04/2006

Opis pierwszego badania:
Badanie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem Halimetru – urządzenia do pomiaru stężenia lotnych związków siarki (ang. Volatile Sulfur Compounds) w jamie ustnej człowieka. Dzięki niemu możliwym jest ocenienie oddechu każdego człowieka. Im wyższy wynik tym większe prawdopodobieństwo zaistnienia halitozy.

Przebieg badania: Przed zastosowaniem trzech odmiennych produktów, sprowadzono wstępnie VSC u każdego z pacjentów. Następnie każdy z nich zastosował wybrany przez siebie produkt, który wcześniej stosował na co dzień. Po kolejno 5 i 15 minutach sprawdzono za pomocą halimetru wyniki.


Im niższy wynik, tym lepiej

 

Opis drugiego badania: Celem badania było sprawdzenie wpływu każdego z badanych produktów na wydzielanie śliny u człowieka. Zbyt niskie wydzielanie śliny, czyli tzw. Xerostomia jest jednym z czynników wywołujących nieświeży oddech.

Przebieg badania: Po wykonaniu wstępnego pomiaru, poproszono uczestników o zastosowanie jednego z badanych preparatów. Każda osoba wybrała tylko ten produkt, który wcześniej na co dzień stosuje. Po minięciu kolejno 5, 15, 30 i 60 minut dokonano pomiaru ilości wydzielanej śliny.


Im wyższy wynik, tym lepiej