Kliniczne studium nad TheraBreath

2009-11-01 16:23

Kliczniczne studium nad TetroBreath (TheraBreath)

Przedstawione 20 sierpnia 1999 roku w UCLA (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles) przy 4. Międzynarodowej Konferencji nt. nieświeżego oddech

Efekty utleniania produktów TetroBreath na grupie Pacjentów z problemem nieświeżego oddechu – testowanie produkcji śliny, redukcji VSC poprzez badanie Flame Chromatography oraz Halimetr Values.b

Bakteryjna produkcja siarkowodoru odgrywa główną rolę w etiopatogenezie nieświeżego oddechu, choć istnieje też kilka innych pomniejszych etiologicznie czynników. Bakterie beztlenowe rozwijają się w warunkach częściowo lub całkowicie pozbawionych tlenu, takich jak tyle części gardła, migdałki, zatoki, bruzdy na języku, najbliższe obszary zębów, odnoszących się do nauki o chorobach ozębnej. Związek utleniający zdolny do działania w tych regionach mógłby dostarczyć korzyści w eliminowaniu nieświeżego oddechu.

Nasze badania skontrolowały 25 czynników przy Department of Periodontology of University Dental School.

Wyniki pokazały statystycznie znaczące zmniejszenie wskaźnika Halimetru i wartości GFC, a jednocześnie wzrost produkcji śliny przy użyciu miernika Periotron 8000

Wniosek: Produkty TetroBreath (płukanki, pasty, krople, gumy do żucia, AktivOxygen) są zdolne wyeliminować halitozę (nieświeży oddech), jednocześnie zapewniając wzrost produkcji śliny w sytuacji xerostomii.

Niezależne badania przeprowadzone zostały przez: dr G. Acikgoz, dr I. Devrim, dr M. Aldikacti, dr A. Kayipmaz, dr G. Keles of the Ondokuz Mayis University Dental School, Samsun Turkey