Warunki współpracy

TetroBreath Polska (Noveris Grupa) jest głównym dystrybutorem na terytorium Polski kosmetyków do higieny jamy ustnej marki TetroBreath. Oferowane przez nas produkty przeznaczone są do dalszej odsprzedaży. Aby podjąć z nami współpracę, konieczne jest zatem prowadzenie działalności gospodarczej.

Wymagane kopie dokumentów

Zanim otrzymacie Państwo cennik, koniecznym jest przesłanie następujących dokumentów:

  • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
  • Decyzja o nadaniu numeru REGON,
  • Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej (ew. wydruk ze strony CEIDG) lub KRS.
Uprzejmie prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail, celem ewentualnej weryfikacji przesłanych danych. Kopie w/w dokumentów należy przesłać na adres e-mail: biuro@swiezyoddech.com.pl
 
Po pozytywnej weryfikacji otrzymają Państwo cennik hurtowy naszych produktów.