Wniosek kredytowy

1. Chcąc ubiegać się o przyznanie kredytu kupieckiego:
  • Minimalny okres istnienia na rynku, to 6 miesięcy,
  • Konieczność co najmniej trzykrotnego nabycia przez klienta towaru w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy, na łączną kwotę min. 6.000,00* zł netto
  • Brak niekorzystnych doświadczeń płatniczych.
 
* TetroBreath Polska (Grupa Noveris) zastrzega sobie prawo do okresowych zmian wartości minimalnych zakupów, niezbędnych do nadania limitu kupieckiego.
 
2. Procedura kredytowa:
  • Poinformowanie TetroBreath Polska o swojej chęci uzyskania kredytu kupieckiego (poprzez e-mail i/lub telefocznienie),
  • Ocena ryzyka oraz decyzja kredytowa,
  • Otwarcie linii kredytowej.
3. TetroBreath Polska (Grupa Noveris) zastrzega sobie prawo do aktualizacji nadanych warunków kredytowych w każdym czasie i po uprzednim poinformowaniu klienta, jeżeli w opinii firmy wystąpiły przesłanki do dokonania takiej zmiany.